середа, 18 листопада 2015 р.

Вивчаємо словникові слова

Любі третьокласники!
Ви вже знаєте, що під час письма  написання   не всіх слів можна перевірити правилом.
 Правопис  таких слів доводиться перевіряти за словником.  Їх називають «словниковими».  Але  словник не завжди є під рукою. Тому правопис цих слів потрібно знати напамять. 
Також слід запамятати їх вимову.


Словникові слова 3 клас:

абрико́с,  адрéса, áйстра, автомобі́ль, агронóм, аквáріум, апельси́н, апети́т, асфáльт, банкі́р, бензи́н, бетóн, бібліотéка, велосипéд, верблю́д, вóгнище, вокзáл, горизóнт, гримі́ти, грім, депутáт, децимéтр, дирéктор, елéктрика, кипі́ти, кишéня, колекти́в, комбáйн, комбáйнер і комбайнéр, комп’ютер, коридóр, космонáвт, крини́ця, кукурýдза, метáл, минýлий, очерéт, пирі́г, президéнт, пшени́ця, рáдіо, сантимéтр, секýнда, спаси́бі, тривóга, фéрмер, хвили́на, черéмха, чере́шня. 
          
 Червоним кольором виділені букви, що позначають ненаголошені  звуки е та и в коренях слів. В інших словах запамятайте їх вимову і написання.

        При вивченні словникових слів ви можете користуватися            такими матеріалами - Словникові слова.