Довідничок

Повторюємо про звуки і букви. Склад.Наголос


1 клас
2- 4 клас


Опорні схеми до складання текстів
Текст
           Звязну розповідь називають текстом. У тексті завжди щось повідомляється , розповідається. Це його тема. До тексту можна дібратизаголовок, скласти план. Під час складання тексту виділяй : зачин, основну частину, кінцівку. Розрізняють текст-розповідь, текст-міркування, текст-опис.
Текст-розповідь
                Текст, у якому про щось розповідається , повідомляється ,називаєтьсятекст-розповідь.
Основна мета тексту-розповіді - розповісти про події та їх завершення.
                Текст розповідь відповідає на такі питання: що сталося?, що відбулося?, хто? , де?, коли?, що зробив ?
               Дії відбуваються послідовно, одна за одною. Передати послідовність дій допоможуть такі слова: спочатку, потім, невдовзі, незабаром, тоді, тепер, знову, ще, у кінці.
План побудови тексту-розповіді
1.     Початок дії (де і коли відбуваються події).
2.     Розвиток події:
а) розповідь про діючу особу;
б)  послідовність подій.
    3. Найбільш напружений момент у розвитку подій (кульмінація).
 4. Висновки (кінцівка).
Зразок тексту – розповіді
Ранкова пригода
         Івась  йшов до школи і побачив на дорозі горобця.  Птах змерз, тремтів від холоду.
         Хлопчик взяв його і поніс до школи. Там Івась поклав горобчика  у  шапку та  зігрів.  Пташка випурхнула і полетіла по класу. Вчителька відчинила кватирку 

        Горобчик вилетів  і  весело  зацвірінькав.  
Текст –опис
Текст,  у якому описуються основні ознаки предмета або обєкта,  називаєтьсятекст –опис.
Текст – опис вказує на розмір, форму, колір, смак, запах, вік, характер, зовнішній вигляд.
Текст опис відповідає на питання: який?, яка?, яке?, які ?
Для тексту-опису необхідні прикметники, порівняння. При порівнянні використовують такі слова: схожий на.. ,  ніби, немов, чи, як.
 В описі немає дії. За текстом описом можна уявити те, про що йдеться.
План побудови тексту  опису
1.     Назви предмет опису.
2.      Вкажи головні ознаки предмета.
3.     Оцінювання обєкта (предмета).
4.     Висновки.
Зразок тексту –  опису  (художнього)
Джмелик
Над квітами кружляє джмелик.  Він схожий на гелікоптер.
Весь чорний, мов вуглинка. На спинці та голівці є дві плямочки, мов пелюсточки квітки прилипли. А над ними дужими пропелерами мерехтять крильця.
Летить маленький джмелик над квітками і дзвінко гуде.
Зразок тексту – опису (наукового)
Джміль
Джміль – це комаха чорного кольору з яскравими цятками на спині і голові.
 Він має велике тіло, вкрите густими ворсинками. У джмеля три пари кінцівок . Дві пари лапок і одна пара крилець. Під час польоту він голосно гуде.
 Джмелі літають над конюшиною і запилюють її.
  
Текст-міркування
         Текст, у якому про щось розмірковується, пояснюються явища природи, предмети, факти – це текст-міркування.
         Текст –міркування відповість на питання: чому, чому це сталось, як могло б бути, як буде?
         У тексті - міркуванні використовуються слова: тому, тому що, так як .
         У тексті-міркуванні стверджується якась думка, потім іде доведення думки, а згодом робиться висновок.
План побудови тексту-міркування
1.     Твердження.
2.     Доказ (доведення думки ):
              а) приклади;
              б) факти, цифри;
              в)  думка вчених, інших людей.
    3. Висновки.

Памятка для написання твору –міркування
1.     Поміркуй, яку думку ти доводитимеш. Перефразуй заголовок у формі запитання.
2.     Чітка й коротка відповідь на запитання буде твердженням твого міркування.
3.     Уяви адресата мовлення. Докази мають бути цікавими і переконливими.
4.     Для звязків частин тексту використовуй слова: по-перше, по-друге, таким чином.
5.     Висновок у висловлюванні має бути повязаний з основною думкою й узагальнювати докази.

Зразок тексту-міркування

Калина-символ України
      Калина-символ України. Чому так вважають?
     Кущ калини українці здавна висаджували на своєму подвірї. Кетягами калини українці  прикрашали весільні короваї. Грона червоних ягід вишивали майстрині на українських  рушниках. З калиною варили кисіль, чай, узвар. Навіть красу українських дівчат порівнювали з калиною .
      Калина супроводжує життя майже кожного українця, тому вона і стала символом України.