Словничок

Любі діти! Збагачуймо наше мовлення.

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти у 2 класі:
алфáвіт і алфавíт, Батьківщúна, будь ласка, ведмíдь, вéресень, вýлиця, герóй,  дивáн, дитúна, до побачення, духмяний, дятел,  завдáння, зáєць, календáр, кúлим, медáль, метрó, на добраніч, недíля, ноутбук, ознáка, пóмилка,  помúлка, але помилки, понедíлок, предмéт, п’ятниця, рюкзак,  середá, співчуття, теáтр,   червóний, черговúй, черевúки, чернетка, четвер.             (36 слів).


Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти у 1 класі:

бабýся, бджолá, вирáзно,вірші,   гýмка,  ґýдзик, джміль, дзúґа, дзьоб, дідýсь, допитливий, зáгадка і загáдка, зозýля, ім'я́, їжáк,  Кúїв, комп’ютер, кукурудза, лелéка, лінíйка, ля́лька, новúй, óлень, олівéць, папíр, парасóлька, пóдруга, радісний, телефон,   Украї́на, украї́нська,  цукéрка, цýкор,читання ́(34 слова )

Перегляньте презентації, запам'ятайте слова та  їх значення. Вживайте нові слова  у своєму мовленні.